Čáry Kluk

Všichni jste srdečně vítáni.

Kouzelník pro děti v Kozákově
Ve Sportovním areálu Vesec ( v Mírové pod Kozákovem) se koná akce spolku Spolek nejen holek, které se bude účastnit i kouzelník Čáry Kluk. Celý den bude probíhat malování na obličej, kouzelnícké dílničky, výtvarné dílničky, k dispozici bude taktéž jako tradičně občerstvení v podobě teplé i studené kuchyně.

Kouzelník pro děti, občerstvení a dílničky v Mírové pod Kozákovem

Omezený počet míst, vstupenky je možné zakoupit  v předprodeji: Obalplast Smrčí (telefon 731110543) nebo v Tiskárně Zaplatílek Vesec ( telefon 605253823).

Něco málo o obci Mírová pod Kozákovem 

Kouzelník pro děti Čáry Kluk

 

Spolek nejen holek pořádá akce nejen pro děti, ale i pro seniory

„Spolek nejen holek “ je nově vzniklý komunitní spolek, jehož účelem je pořádání pravidelných tvořivých dílniček pro děti. A dále pořádání mezigeneračních setkání v Mírové pod Kozákovem.

Zveme všechny malé i velké na kouzelnické odpoledne.

Obec Mírová pod Kozákovem se skládá ze 14 částí obce: Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Kvítkovice, Loktuše, Prackov, Rohliny, Sekerkovy Loučky (podosada U Rybníka), Smrčí, Stebno a Vesec. Součástí naší obce je i několik částí s pomístními názvy : Záholice – část obce Bělá, Podbukovina a Rozumov – části obce Bukovina.  Obec má v současné době 1718 trvale hlášených obyvatel. V obci je plná občanská vybavenost. Najdete nás v malebné krajině Českého ráje na dohled strážní hoře Kozákova. Naše okolí je plné přírodních krás.

Pahorkatinný reliéf obce významně narušuje na východní straně nejvyšší vrch Českého ráje Kozákov s překrásnými výhledy. Podstatná část západního svahu Kozákova patří do katastru obce. Kromě vlastního vrcholu zde najdeme řadu turisticky poutavých míst. Měsíční údolí (též nazývané Proskalí) u osady Vesec je kaňon sevřený dvojicí skloněných pískovcových ker.

Na jeho severním okraji najdeme Babí a Kudrnáčovu pec, jeskyně typu abri, kde bylo doloženo dočasné přebývání člověka mladší doby kamenné. Z východní strany se nad Měsíční údolí vypíná pískovcový hřeben Hrádek zakončený Drábovnou, uměle vylámanou světničkou ve skále, která měla ve středověku funkci ostrahy při kupecké stezce. Nad Loktušemi je na okraji lesa malebná Radostná studánka, o něco dále najdeme Votrubcův lom, naleziště polodrahokamů, který je však již mimo katastr obce. Na sever pokračuje hřbet Kozákova přes sedlo Vzdychánek na Prackovský vrch, vrcholová stezka je místem dalekých výhledů.

Na úbočí Kozákova se odedávna nacházely na chudých políčkách polodrahokamy (achát, jaspis, chalcedon, křišťál, záhněda, ametyst). Při návštěvě místních hřbitovů si můžeme povšimnout řady pomníků s výzdobou z těchto kamenů.