Čáry Kluk

Mateřská škola Mšeňáček, Josefa Hory 31, vznikla v roce 1986. Je samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51. Statutárním zástupcem školy je ředitelka.

Budova je patrová, pavilónová, zateplená, prostorná, velmi dobře vybavená. Každá třída je v jiném barevném provedení. Jednotlivé třídy poskytují dětem svým promyšleným uspořádáním dostatek soukromí i prostoru pro hru, tvořivé činnosti, experimentování, odpočinek i zábavu. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje současné nejmodernější požadavky a trendy. V chodbě, která spojuje oba pavilóny je prostor pro výuku flétny, angličtiny a výtvarné výchovy. Je zde i keramická dílna s keramickou pecí. Prostory neustále vybavujeme a modernizujeme. Součástí MŠ je moderní kuchyně.

Výhodou prostorná zahrada s dostatkem zeleně, vybavená zahradním nábytkem, dřevěnými hracími prvky a lanovým centrem pro rozvoj pohybových aktivit dětí.

Škola je čtyřtřídní s kapacitou 105 dětí ve věku od 3 do 7 let. Tři třídy jsou věkově smíšené – heterogenní a jedna třída předškoláků. Ve třídách je zapsáno 26 dětí.

Spolupracujeme se ZŠ Arbesova a Mozartova, Magistrátem města Jablonec nad Nisou, Pedagogicko – psychologickou poradnou Palackého, ekologickými centry Střevlík, Divizna, Český Ráj. Našimi partnery jsou rodiče, kteří se podílejí na programu MŠ. Mateřská škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální výchovu Mrkvička.

Z aktivit dětem nabízíme hraní s keramickou hlínou, seznámení s různými výtvarnými technikami, hry s angličtinou, základy tance, sportování v hale, hrátky se slovy, zpívání pro radost, návštěvy divadel, muzeí, výlety. Tyto aktivity probíhají většinou po obědě pro děti, které nespí. Vedou je naše učitelky ze školky.

Naší filozofií je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Dále pracujeme podle vlastního ŠVP S přírodou jsem kamarád, tak ji chráním a mám ji rád.
Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin.

„VŠECHNY TŘÍDY BARVY MAJÍ, DĚTI SI V NICH RÁDY HRAJÍ.“