Čáry Kluk

Kouzelník Tanvald | Rodinné centrum Maják | Čáry Kluk

Mateřské a dětské centrum MAJÁK si pozvalo kouzelníka

Milí návštěvníci,

rádi Vás uvítáme v Mateřském a dětském centru Maják, z. s., které nabízí rodinám s malými dětmi (především maminkám na rodičovské dovolené) prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost, apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku při řešení mnohých problémů v rodinách. Nabízíme smysluplné naplnění volného času. V naší nabídce najdete pohybové, hudební, tvořivé, ale i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. Kouzelník se dětem zjeví již ve středu 22.7. 2020.

Kouzelník přijde a s ním i zábava pro děti

Kouzelník pro děti Čáry Kluk