Čáry Kluk

Kouzelník pro děti | Vrchlabí | Kopretina

10. 11. 2019 Vrchlabí
| Narozeninová oslava malých i velkých capartů v Rodinném centru Kopretina se vydařila.  Dodatečně všem ještě jednou všechno nejlepší.

Kouzelník pro děti rodinné centrum Kopretina

Kouzelník Čáry Kluk na narozeninách ve Vrchlabí

Rodinné centrum Kopretina (dříve Mateřské centrum Kopretina) je provozováno spolkem Kopretina Vrchlabí z. s. (dříve občanské sdružení Kopretina Vrchlabí) již od roku 2001.

Hlavním posláním našeho spolku je zapojování rodin do života v komumnitě a posilování hodnot jednotlivce, rodiny, komunity, vzájemné podpory a spolupráce.

Rodinné centrum Kopretina vytváří prostor, kde se mohou rodiny setkávat, hrát si, tvořit, sdílet společný čas, prostor, starosti i radosti s ostatními, vzdělávat se, získávat nové informace, předávat či získávat zkušenosti, odpočinout si a hlavně být spolu v přítomném okamžiku.

Víte, co nabízí Rodinné centrum Kopretina?