Kouzelník pro děti | Rodinné centrum Kopretina | Vrchlabí

Kouzelník pro děti | Vrchlabí | Kopretina

10. 11. 2019 Vrchlabí
| Narozeninová oslava malých i velkých capartů v Rodinném centru Kopretina se vydařila.  Dodatečně všem ještě jednou všechno nejlepší. 

Kouzelník pro děti rodinné centrum Kopretina

Kouzelník Čáry Kluk na narozeninách ve Vrchlabí

Rodinné centrum Kopretina (dříve Mateřské centrum Kopretina) je provozováno spolkem Kopretina Vrchlabí z. s. (dříve občanské sdružení Kopretina Vrchlabí) již od roku 2001.

Hlavním posláním našeho spolku je zapojování rodin do života v komumnitě a posilování hodnot jednotlivce, rodiny, komunity, vzájemné podpory a spolupráce.

 Rodinné centrum Kopretina vytváří prostor, kde se mohou rodiny setkávat, hrát si, tvořit, sdílet společný čas, prostor, starosti i radosti s ostatními, vzdělávat se, získávat nové informace, předávat či získávat zkušenosti, odpočinout si a hlavně být spolu v přítomném okamžiku.

Víte, co nabízí Rodinné centrum Kopretina?

 • prostor pro rodiny s dětmi – pro hru i odpočinek
 • pravidelné kroužky tvoření, muzicírování a pohybu pro vás a vaše děti
 • možnosti poradit se nebo si jen tak posedět a popovídat s těmi, kteří procházejí stejnou životní etapou
 • možnost seznámit se s dalšími rodinami
 • inspiraci, prostory a herny k aktivnímu prožití dne či k rodinným oslavám
 • kreativní výukové materiály
 • možnost sledovat, jak si vaše děti poradí v kolektivu vrstevníků
 • kurzy přípravy na rodičovství, mateřství a porod
 • semináře, kurzy, vzdělávací akce a akce tmelící komunitu
 • spolupráci na akcích pro rodiny ve Vrchlabí a okolí
 • a mnoho dalšího…